top of page
Buscar
  • Foto del escritoronavallo

Finalista XI Premio de Creación Fotográfica «Luis Ksado»


10301201_877610805583146_6323947495270787536_n.jpg

Parabéns ao gañador e ós finalistas, entre os que se atopa o meu traballo commuter Commuter pertence a un grupo de propostas nos que reflexiono sobre o ámbito inmediato, os límites da "obxectividade fotográfica" e a relación entre a palabra e a imaxe. Esta proposta nace dunha viaxe diaria en coche ao traballo. Un intento de documentar unha experiencia, que por repetida se fai invisible pero por acumulación de tempo e espazo adquire proporcións sorprendentes. O resultado é unha nova dimensión da realidade. A fotografía directa dende o propio automóbil, a xeito de prótese ou extensión da propia cámara e sen manipulación dixital abóndase para estimular a imaxinación do espectador que terá que descifrar o tempo e o espazo da nova viaxe que só el ou ela emprenderá. A nivel formal, todo o traballo está formado por exposicións que van consecutivas na tira de negativos. Conceptualmente seleccionáronse aquelas nas que a intención e a casualidade crean un espazo novo, transgresor, imprevisto ou inesperado. Para os que querades ver o meu traballo podedes picar en commuter

Enhorabuena al ganador y a los finalistas, entre los que se encuentra mi trabajo commuter

Commuter pertenece a un grupo de propuestas en las que reflexiono sobre el entorno inmediato, los límites de la “objetividad fotográfica” y la relación entre la palabra y la imagen.

Esta propuesta nace de un viaje diario en coche al trabajo. Un intento de documentar una experiencia, que por repetida se hace invisible pero por acumulación de tiempo y espacio adquiere proporciones sorprendentes.

El resultado es una nueva dimensión de la realidad. La fotografía directa desde el propio automóvil, a modo de prótesis o extensión de la propia cámara y sin manipulación digital se basta para estimular la imaginación del espectador que tendrá que descifrar el tiempo y el espacio del nuevo viaje que sólo él o ella emprenderá.

A nivel formal, todo el trabajo está formado por exposiciones que van consecutivas en la tira de negativos. Conceptualmente se han seleccionado aquellas en las que la intención y la casualidad crean un espacio nuevo, transgresor, imprevisto o inesperado.

Para los que querais ver mi trabajo podéis pinchar en commuter

Congratulations to the winner and finalists, including my work commuter.

Commuter belongs to a group of works in which I reflect on the immediate environment, the boundaries of the "photographic objectivity" and the relationship between word and image.

This proposal stems from a daily drive to work. An attempt to document an experience, which is invisible but repeated accumulation of time and space takes on surprising proportions.

The result is a new dimension of reality. Direct photo from the car itself, as a prosthesis or extension of the camera and without digital manipulation is enough to stimulate the imagination of the viewer will have to decipher the time and space of the new mission that only he or she will undertake.

Formally, all work is made up of exhibitions that are consecutive in the negative strip. Conceptually we have selected those in which the intention and chance create a new, transgressive, unforeseen or unexpected space.

If you are interested, to see my work you can click on commuter


5 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Meus

bottom of page