top of page

Daniel Díaz Trigo

Lugo, 1971.

Compaxina a sua labor docente en Educación Plástica e Visual

co debuxo e a investigación da linguaxe fotográfica.

Constrúe ficcións visuais para afondar na interpretación da memoria persoal e colectiva no seu entorno inmediato.

 

He combines teaching at Art & Design Education with drawing and the investigation of photographic language.  

He builds visual fictions to delve into the interpretation of the personal and collective memory in their immediate environment.

 

Compagina su labor docente en Educación Plástica y visual con el dibujo y la investigación del lenguaje fotográfico.

Construye ficciones visuales para ahondar en la interpretación de la memoria personal y colectiva en su entorno inmediato.

  • Twitter Clean
  • w-flickr
bottom of page